DataMask is onlangs een nieuwe samenwerking aangegaan, dit keer met het softwarebedrijf MY-LEX. De koppeling met de contentintegratietechnologie van MY-LEX biedt gebruikers de mogelijkheid om op snelle en efficiënte wijze de juiste informatie te vinden binnen verschillende systemen, deze te verzamelen en vervolgens te anonimiseren met DataMask. MY-LEX ondersteunt het proces waarbij alle relevante informatie voor een gebruiker via één portaal wordt verzameld, gestructureerd, gerangschikt en toegankelijk gemaakt. Dit zal gebruikers bijvoorbeeld veel tijd en moeite besparen tijdens de behandeling van een Wob-verzoek.

apply

Leonard van der Leeden, Directeur DataMask: “De koppeling met MY-LEX betekent voor ons een heel mooie toevoeging aan onze propositie en een verdere invulling van de duidelijke visie van DataMask. Ons doel is om met de DataMask software en dienstverlening, overheidsorganisaties zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen bij het voldoen aan de hoge verwachtingen rondom transparantie van haar besluitvorming. Daarbij kan dankzij DataMask ook de gegevensbeschermingswetgeving in acht worden gehouden door documenten effectief en snel te anonimiseren. De roep om een “open overheid” wordt steeds luider terwijl documenten die moeten worden gepubliceerd regelmatig gevoelige (persoons)gegevens bevatten. De belasting op overheidsorganisaties wordt hiermee steeds groter maar precies hiervoor heeft DataMask specifieke intelligente software ontwikkeld. Door de samenwerking met MY-LEX kunnen organisaties alle relevante documenten vinden, om deze vervolgens middels onze bewezen software en expertise veilig te anonimiseren.”

In de praktijk zal deze oplossing voor gebruikers van zowel de DataMask, als de MY-LEX software een grote efficiëntieslag zijn. Bij de behandeling een openbaarheidsverzoek is er over het algemeen sprake van een grote stroom aan data die aangeleverd moet worden, afkomstig vanuit verschillende systemen. Dit kunnen diverse softwaresystemen zijn, maar het kan ook gaan om e-mailberichten en andere correspondentie. De contentintegratietechnologie van MY-LEX zorgt ervoor dat deze data op overzichtelijke wijze wordt gerangschikt en toegankelijk gemaakt, waardoor gebruikers deze documenten eenvoudig kunnen doorzoeken en over al deze document anonimiseringshandelingen te verrichten.

MY-LEX Tekst Hide®

Door de nieuwe samenwerking breidt ook MY-LEX haar productenpakket uit met een anonimisering module, onder de naam MY-LEX Tekst Hide®. Sean Moayedi, Commercieel Directeur van MY-LEX: “Ik ben trots te mogen aankondigen dat door een integratie van de DataMask software in MY-LEX, wij nu ook anonimiseren van gegevens mogelijk kunnen maken in alle gekoppelde data tegelijk. Onze MY-LEX Suite® wordt zo steeds aantrekkelijker en biedt veelzijdige mogelijkheden voor verschillende afdelingen binnen onze klantengroep.” Gebruikers van MY-LEX werken (indien zij daar rechten en toegang toe hebben) met vertrouwelijke gegevens, die niet voor iedereen binnen de organisatie inzichtelijk horen te zijn. Echter, kan een document wel andere relevante informatie bevatten. Met de nieuwe anonimisering module kan een geselecteerde informatie, afkomstig uit alle ontsloten applicaties via MY-LEX, éénmalig geanonimiseerd worden en beschikbaar gesteld worden aan bevoegde gebruikers. Hiermee faciliteren wij ook het (handmatige) anonimiseringsproces van documenten, voor bijvoorbeeld een specifiek (WOB) verzoek van een extern persoon of bedrijf. De documentoutput wordt hierbij eenmalig geanonimiseerd ten behoeve van een export.

Partners

DataMask is altijd op zoek naar manieren om haar klanten beter van dienst te kunnen zijn. Om deze reden gaan we samenwerkingen zoals deze met MY-LEX graag aan. In veel gevallen kan DataMask onderdeel uitmaken van het bestaande applicaties binnen een organisatie. Onze anonimiseringssoftware is te koppelen met diverse Document Management Systemen, Zaaksystemen, VTH applicaties en andere software-omgevingen waarin dagelijks wordt gewerkt.

Over MY-LEX

DataMask is altijd op zoek naar manieren om haar klanten beter van dienst te kunnen zijn. Om deze reden gaan we samenwerkingen zoals deze met MY-LEX graag aan. In veel gevallen kan DataMask onderdeel uitmaken van het bestaande applicaties binnen een organisatie. Onze anonimiseringssoftware is te koppelen met diverse Document Management Systemen, Zaaksystemen, VTH applicaties en andere software-omgevingen waarin dagelijks wordt gewerkt.