Snel, eenvoudig en veilig documenten anonimiseren

Met behulp van de software van DataMask worden gebruikers zelf in staat gesteld om persoonsgegevens op een efficiënte wijze te anonimiseren.

Vereenvoudiging van het anonimiseringsproces

Met behulp van de software van DataMask worden gebruikers zelf in staat gesteld om persoonsgegevens op een efficiënte wijze te anonimiseren. Naast onze ervaring en softwarematige oplossing met betrekking tot het automatiseren van het anonimiseringsproces hebben we ook de nodige juridische expertise in huis, zodat we in staat zijn uw organisatie in brede zin te adviseren.

Tijdsbesparing voor uw organisatie

DataMask heeft als doel uw documenten zoveel als mogelijk door de software te laten anonimiseren voordat uw medewerkers het document zelf definitief gaan verwerken. Zo zorgen we samen voor een zo groot mogelijke tijdwinst. Onze software maakt gebruik van Artificial Intelligence technieken, zoals Natural Language Processing en valt naar eigen voorkeur te configureren. Door het instellen van bepaalde regels of sjablonen kunnen veelgebruikte documenten op uniforme wijze worden geanonimiseerd.

Gegarandeerd goed geanonimiseerd

De garantie die u van DataMask krijgt is dat alle geanonimiseerde gegevens 100% onomkeerbaar zijn verwerkt in het geanonimiseerde document. Het is door onze werkwijze technisch onmogelijk om nu of in de toekomst, de gegevens weer leesbaar te maken. DataMask biedt uitgebreide ondersteuning bij het beoordelen welke gegevens in uw documenten conform geldende wetgeving geanonimiseerd zouden moeten worden. Onze juridische experts met brede ervaring in het privacyrecht kunnen door u als gebruiker volledig worden benut.

anonimiseren met gebruiksvriendelijke software

Artificial Intelligence

Gebruiksvriendelijke software

De software van DataMask is in te zetten voor alle soorten bestuursorganen en stelt gebruikers zelf in staat om het anonimiseren op een efficiënte en bijzonder gebruiksvriendelijke wijze uit te voeren. Met een combinatie van op Artificial Intelligence gebaseerde softwareregels en/of sjablonen kunt u als organisatie vooraf de wijze en mate van anonimisering van gebruikte (standaard) documenten bepalen. Bij dit proces worden we graag als uw adviseur betrokken, maar gebruikers kunnen ook zelf instellingen vaststellen. Weet u niet welke gegevens er in een specifiek geval moeten worden geanonimiseerd? Het team van DataMask bestaat onder andere uit gespecialiseerde privacyjuristen en Functionarissen voor de Gegevensbescherming, zij staan in dat geval steeds voor u klaar.

Ondersteuning door slimme functionaliteiten

De workflow van DataMask is naar wens te configureren. Slimme functies, zoals ingestelde regels of sjablonen, maken het mogelijk om per document of als bulk te anonimiseren. Op deze manier kan ook de wijze en de mate van anonimisering van door u veel gebruikte (standaard) documenten ingesteld worden. De software gaat vervolgens met patroonherkenning en Natural Language Processing op zoek naar namen, adressen, geboortedata, specifieke ingestelde woorden, handtekeningen of reguliere expressies (zoals e-mail, IBAN, BSN). De DataMask software herkent deze en doet suggesties om deze te maskeren of anonimiseert volledig automatisch.

anonimiseren met slimme functionaliteiten
anonimiseren wcag

Gegarandeerd resultaat

Onomkeerbaar resultaat

De garantie die u van DataMask krijgt is dat alle geanonimiseerde gegevens 100% onomkeerbaar zijn verwerkt in het geanonimiseerde document. Het is door onze werkwijze technisch onmogelijk om nu of in de toekomst, de gegevens weer leesbaar te maken. Of het hele document 100% anoniem is hangt af van de mate van anonimiseren die door uw medewerker is toegepast. Denk er ook aan dat het in veel gevallen niet de bedoeling is om het hele document 100% te anonimiseren, bijvoorbeeld wanneer de naam van de aanvrager zelf in het document voorkomt.

Uw eindresultaat kan als doorzoekbaar PDF/A-bestand worden geconverteerd en op een door u aangegeven locatie opgeslagen of via een door u gekozen kanaal, direct worden gepubliceerd. Het waarborgen van de doorzoekbaarheid van een document kan van belang zijn vanwege de toegankelijkheidsrichtlijnen onder de WCAG.

  • Cloud First principe
  • On Premise mogelijk
  • Software onafhankelijk
  • Koppeling met uw systeem
  • Training medewerkers
  • Uitgebreide support
quote anonimiseren

Integreer anonimiseren in uw informatieketen

We kijken graag samen met u hoe het werkproces van anonimiseren het beste in uw organisatie kan worden ingevuld. Is dit vanuit een stand-alone oplossing (losse applicatie) of wilt u juist kunnen anonimiseren vanuit een document management of zaaksysteem? DataMask biedt hiervoor diverse mogelijkheden om het proces zo efficient mogelijk te laten verlopen.

Martijn de Jong
Commercieel Directeur
Martijn de Jong DataMask