Koppeling Decos JOIN - DataMask

JOIN vormt bij veel organisaties het kloppende hart voor documentbeheer. Wanneer je een document extern moet publiceren, wil je er zeker van zijn dat er geen persoonsgegevens of andere vertrouwelijke data op straat komen te liggen.

Om de kans op fouten te verkleinen, is het van belang dat de route vanuit JOIN naar een oplossing voor anonimiseren zo kort mogelijk is, zonder lokale opslag of e-mail. Daarom bieden we een koppeling tussen JOIN en DataMask.

Binnen JOIN krijgt de medewerker de mogelijkheid om de software van DataMask aan te roepen en de gegevens in de geselecteerde bestanden te anonimiseren. De gebruiker hoeft de documenten vervolgens alleen te controleren. Indien gewenst kan hij/zij handmatig extra informatie maskeren. Bijvoorbeeld persoonlijke beleidsopvattingen. Vervolgens worden de documenten automatisch teruggeschreven naar JOIN.

Positionering applicaties JOIN/DataMask

  • Beide applicaties Cloud
  • Mix van Cloud / on premise
  • Beide applicaties on premise

Deze koppeling helpt uw organisatie om zowel aan publicatieverplichtingen als de AVG te voldoen