Koppeling SharePoint - DataMask

Meer informatie over de koppeling tussen SharePoint en DataMask volgt op korte termijn.