Koppeling Zaaksysteem - DataMask

Meer informatie over de koppeling tussen Zaaksysteem en DataMask volgt op korte termijn.