Slimmer anonimiseren

Bij de gemeente Staphorst was de vraag aan DataMask duidelijk: zijn we genoodzaakt een nieuwe medewerker aan te stellen die onze documenten gaat anonimiseren of kunnen we door gebruik te gaan maken van de DataMask software dit probleem met onze huidige medewerkers oplossen?

Persoonsgegevens anonimiseren met DataMask

Het antwoord van de gemeente Staphorst was na de goed bezochte demo van de software helder: dat gaan we met DataMask doen. Niet alleen kan DataMask een besparing opleveren voor wat betreft het aantal FTE, maar ook in effectiviteit bij het anonimiseren brengt de software vele voordelen met zich mee. Door slimme functies die persoonsgegevens kan herkennen wordt het voor de ambtenaar, belast met het anonimiseren van documenten, een stuk eenvoudiger om het document veilig te kunnen delen of publiceren.

Bij de gemeente Staphorst zijn daarnaast veel gebruikte documenten door de software als sjabloon opgenomen, waardoor vooraf geconfigureerde regels nu standaard op deze documenten worden toegepast. Zodoende wordt nog meer handwerk al softwarematig opgepakt.

DataMask wordt bij de gemeente Staphorst in de on-premise variant gebruikt waarbij de koppeling met het DMS-systeem Decos JOIN is gerealiseerd. Door deze koppeling is het voor Staphorst mogelijk om te anonimiseren binnen hun eigen omgeving en zijn zij in staat om direct in het zaaksysteem, per document, de knop “anonimiseren” te gebruiken.

Met deze oplossing voldoen wij aan wet- en regelgeving ten aanzien van dataminimalisatie én kunnen wij eenvoudig en efficiënt informatie op hoogwaardige wijze en AVG-proof anonimiseren. DataMask is hierin een partner die ons optimaal ondersteunt.
Albert-Jan Kooijman, Voormalig informatiemanager | Gemeente Staphorst