Koppeling BCT Corsa - DataMask

Wet- en regelgeving verplichten overheidsorganisaties tot transparante, actieve openbaarmaking van documenten met behoud van privacy. Het betreft hier vaak documenten met privacy gevoelige gegevens die niet één op één gepubliceerd kunnen worden. Om het risico op datalekken te minimaliseren, de reputatie van de organisatie te beschermen en boetes door onzorgvuldig handelen te voorkomen, moeten veel documenten geanonimiseerd worden.

Het handmatig anonimiseren van documenten is een arbeidsintensief en foutgevoelig proces.

(semi) Automatisch anonimiseren kan nu efficiënt en gebruiksvriendelijk vanuit Corsa met behulp van de integratie met DataMask.

 

Anonimiseren vanuit Corsa

Vanuit Corsa is het mogelijk om één of meerdere documenten te selecteren en deze aan te bieden aan het DataMask portaal. In het DataMask portaal worden de documenten vervolgens geanonimiseerd en tenslotte weer aangeboden aan Corsa.

Vanuit Corsa is het mogelijk om één of meerdere documenten te selecteren en deze aan te bieden aan het DataMask portaal. In het DataMask portaal worden de documenten vervolgens geanonimiseerd en tenslotte weer aangeboden aan Corsa.

Archiveren

Geanonimiseerde documenten worden als een apart publicatieformaat (rendition) in Corsa geregistreerd. Dit publicatieformaat is een nieuw document formaat naast het reeds bestaande origineel (native) en het archiefexemplaar (archive).

Publicatie

De geanonimiseerde documenten kunnen tenslotte ter publicatie aangeboden worden in export, web service of publicatie modules.